• 01

 geriileri 

Hava Kalitesi Ölçümleri
  • Uzun ve Kısa Vadeli Hava Kalitesi Ölçümleri
  • Ortam Havasında Solunabilir Toz (pm10) Ölçümleri
  • Ortam Havasında Çöken Toz Ölçümleri
  • Solunabilir Tozda Ağır Metal (As, Cd, Ni, Pb) Tayini
  • Çöken Tozda Ağır Metal (Cd, Pb, Tl) Tayini
  • Pasif Örnekleme Metodu Kullanılarak Asit Gazları, O3, SO2 , NOx, BTX, VOC, Aldehitler, HCl, HF, NH3, H2S Ölçümlerinin Yapılması
  • Tesis Çevresi Kirlilik Haritalarının Oluşturulması
  • Hava Kalitesi Modelleme Çalışmaları