• 08

 geriileri

 
Havuz Suyu Analizleri
Yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzları ile sularının sağlık şartlarına uygunluğu, yüzme havuzu suyunun kalite standartlarının belirlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik" yayınlamıştır. Yönetmelik eklerinde yer alan "Ek – 1 Kimyasal özellikler", "Ek – 2 Fiziksel özellikler" ve "Ek – 3 Mikrobiyolojik özellikler" tablolarındaki analizleri, yüzme havuzu işleticisi, yetkili laboratuvarlara ayda 1 kez yaptırmakla yükümlüdür.
 
 
 

Kimyasal ve Fiziksel Analizler

 • Ph
 • Nitrat
 • Nitrit
 • Alüminyum
 • Amonyum
 • Bakır
 • Toplam Alkalinite
 • Siyanürik Asit
 • Serbest Klor
 • Bağlı Klor
 • Hidrojen Peroksit
 • Biguanid
 • Renk
 • Bulanıklık
 • Sıcaklık

Mikrobiyolojik Analizler

 • Toplam Koloni(Jerm)Sayısı
 • Toplam Koliform Bakteri
 • Escherichia Coli(E.Coli)
 • Pseudomonas Aeruginosa

 

Deniz Suyu Analizleri
 
Deniz Suyu Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik parametre analizleri
 • Ph
 • Renk Tayini
 • Işık Geçirgenliği Tayini
 • Yüzer Madde
 • Klorfil-a
 • Toplam Azot Tayini
 • Trix İndeksi
 • Bulanıklık Tayini
 • Askıda Katı Madde
 • Çökebilen Katı Madde
 • Toplam Katı Madde Tayini
 • Toplam Uçucu Katı Madde
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı(KOİ)
 • Amonyum ve Amonyak Tayini
 • Nitrit, Nitrit Azotu Tayini
 • Nitrat, Nitrat Azotu Tayini
 • Yağ-Gres Tayini
 • Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
 • Çözünmüş Oksijen Tayini
 • İletkenlik Ölçümü
 • Sıcaklık Ölçümü
 • Tuzluluk Ölçümü
 • Balık Biyodeneyi-ZSF (Zehirlilik)
 • Florür Tayini
 • Serbest Klor, Bağlı Klor, Toplam Klor Tayini
 • Fosfor Tayini
 • Sülfit Tayini
 • Krom (VI) Tayini
 • Fenol Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Yüzey Aktif Madde (MBAS) 
 • Ağır Metal Tayini
 • Klorür Tayini
 • Demir Tayini
 • Debi Ölçümü
 • Fekal Koliform Sayımı
 • Salmonella Aranması
 • Bağırsak Enterekokları Sayımı
 • Clastridium Perfiringens Sayımı
 • Toplam Koliform Sayımı
 • Toplam Koloni Sayısı (22ºC±1 ve 36Cº±2)
 • Escherichia Coli Sayımı
 • Pseudomonas Aeruginosa Sayımı