• 03

geriileri
 
İçme Kullanma Suyu Analizleri
 • Ph Tayini
 • Renk Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Amonyum Azotu Tayini
 • Nitrit, Nitrit Azotu Tayin
 • Nitrat, Nitrat Azotu Tayini
 • Çözünmüş Oksijen Tayini
 • İletkenlik Ölçümü
 • Sıcaklık Ölçümü
 • Tuzluluk Ölçümü
 • Serbest Klor, Bağlı Klor, Toplam Klor Tayini
 • Krom (VI) Tayini
 • Ağır Metal Tayini
 • KlorürTayini
 • Bakır Tayini
 • Sertlik
 • Kalsiyum Sertliği
 • Fosfat
 • DemirTayini
 • Toplam Çözünmüş Katı Madde
 • Bikarbonat Tayini
 • Sülfat
 • Fekal Koliform Sayımı
 • Salmonella Aranması
 • Bağırsak Enterekokları Sayımı
 • Clostridium Perfiringens Sayımı
 • Toplam Koliform Sayımı
 • Toplam Koloni Sayısı (22ºC±1 ve 36Cº±2)
 • Escherichia Coli Sayımı
 • Pseudomonas Aeruginosa Sayımı