• 09

 geriileri 

Su / Atıksu Analizleri
 
 • Ph
 • Renk Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Askıda Katı Madde
 • Çökebilen Katı Madde
 • Toplam Katı Madde Tayini
 • Toplam Uçucu Katı Madde
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı(KOİ)
 • Amonyum ve Amonyak Tayini
 • Nitrit, Nitrit Azotu Tayini
 • Nitrat, Nitrat Azotu Tayini
 • Yağ-Gres Tayini
 • Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
 • Çözünmüş Oksijen Tayini
 • İletkenlik Ölçümü
 • Sıcaklık Ölçümü
 • Tuzluluk Ölçümü
 • Balık Biyodeneyi-ZSF (Zehirlilik)
 • Florür Tayini
 • Serbest Klor, Bağlı Klor, Toplam Klor Tayini
 • Toplam Fosfor Tayini
 • Fosfat Fosfor Tayini
 • Toplam/Serbest Siyanür
 • Toplam Azot Tayini
 • TKN Tayini
 • Sülfit Tayini
 • Krom (VI) Tayini
 • Fenol Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Yüzey Aktif Madde (MBAS) 
 • Ağır Metal Tayini
 • Klorür Tayini
 • Demir Tayini
 • Debi Ölçümü
 • Fekal Koliform Sayımı
 • Salmonella Aranması
 • Bağırsak Enterekokları Sayımı
 • Clastridium Perfiringens Sayımı
 • Toplam Koliform Sayımı
 • Toplam Koloni Sayısı (22ºC±1 ve 36ºC±2)
 • Escherichia Coli Sayımı
 • Pseudomonas Aeruginosa Sayımı